قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه دانشجویان تا پایان اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند؛ نسبت به تسویه حساب مانده بدهی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399  اقدام نمایند