قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید در خصوص شیوه آموزش غیرحضوری

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید در خصوص شیوه آموزش غیرحضوری

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند:

برگزاری کلاسها درنیمسال تحصیلی جاری با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی است. در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا حضوری خواهد بود. آموزش مجازی در مؤسسه آموزش عالی رسالت در بستر سامانه آموزش مجازی رسالت به آدرس    www.resalat-edu.ir    برگزار می گردد.

                        با آرزوی توفیقات الهی